Prosecco Studie

Hysteroscopische myoomresectie onder procedurele sedatie: Is verwijderingvan een myoom (vleesboom) uit de baarmoeder onder sedatie op de behandelkamer even effectief als verwijdering van een myoom onder algehele narcose op de operatiekamer.

Procedural sedation for hysteroscopic myomectomy: cost effectiveness and patient preference
Zon MW 843002603
NTR 5357
METC NL54779.015.15

Nadere informatie

De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Máxima Medisch Centrum heeft dit onderzoek goedgekeurd. Als u voor, tijdens of na het onderzoek nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend gynaecoloog of ondergetekende. In spoedeisende gevallen kunt u de dienstdoende arts van de afdeling gynaecologie in ons ziekenhuis bellen via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis.

Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts Dr. R. de Jongh, uroloog. Hij weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek. Hij is telefonisch te bereiken via 040-8888000.

Bij klachten kunt u het beste terecht bij de klachtenfunctionaris/klachtencommissie van het ziekenhuis via telefoonnummer 040-8889481.

 

Ondertekening toestemmingsformulier

Als u besluit mee te werken, dan zullen wij u vragen een formulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. U blijft de vrijheid behouden om, wegens voor u relevante redenen, uw medewerking te stoppen.

De arts zal het formulier eveneens ondertekenen en bevestigt daarmee dat hij u heeft geïnformeerd over het onderzoek, de informatiebrief met bijlagen heeft overhandigd en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen.

We willen graag uw toestemming om u schriftelijk of telefonisch te benaderen voor vervolgonderzoek. Indien u nu hiermee instemt, staat het u altijd vrij om achteraf uw toestemming alsnog in te trekken. Om u te zijner tijd weer te kunnen benaderen willen wij graag uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres) opslaan en bewaren. Deze gegevens zullen beveiligd worden opgeslagen en niet gebruikt wordenvoor andere doeleinden.

Copyright © 2024 | IDEACT AMSTERDAM | All right reserved